Výstraha: laserový paprsek

ISO 7010-W004

Štítek by měl být označen třídou laseru 1 – 4 dle EN 60825-1 ed.3 (kap. 7). Zjednodušené rozdělení tříd na Wikipedii.

Příklady štítků s označením tříd:

Riziko u jednotlivých typů laserů jde, jak je asi zřejmé, od nejmenšího čísla třídy po největší. Slova pozor, varování a nebezpečí nejsou v této normě použita jen tak svévolně. Definují závažnost jednotlivých rizik a jsou definována v (bohužel už neplatné) normě ČSN ISO 3864-2. Mezi jednotlivými normami však v těchto termínech panuje trochu zmatek a je spolehlivější se držet anglických termínů, se kterými jsou ty české spárovány v normě ČSN ISO 17724.

 

Riziko od nejnižšího po nejvyšší:

 

1. st. - CAUTION, česky podle ČSN ISO 3864-2 VAROVÁNÍ

(ISO 17724 připouští i POZOR)

označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší nebo střední zranění, jestliže se jí nezabrání

2. st. - WARNING – česky podle ČSN ISO 3864-2 VÝSTRAHA

označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění, jestliže se jí nezabrání

3. st. - DANGER – česky podle ČSN ISO 3864-2 NEBEZPEČÍ

označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění, jestliže se jí nezabrání

 

 

Václav Blaschke ©2021 (CC-BY)