Vybrané technické normy a zdroje

normy dostupné předplatitelům na csnonline.agentura-cas.cz
Bezpečnost strojních zařízení - obecné

ČSN EN ISO 12100

analýza rizikopatření z AR:

ČSN EN ISO 13857

bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu

ČSN EN ISO 13854

nejmenší mezery k zamezení stlačení částí těla

ČSN EN ISO 13849-1/2

bezpečnostní části ovládacích systémů – PL a kat.

ČSN EN ISO 13 855

umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení částí lidského těla

plakát společnosti Sick k této normě s vysvětlením výpočtu

ČSN EN 953+A1

ochranné kryty

ČSN EN ISO 13850

nouzové zastavení

ČSN EN ISO 13851

dvouruční spouštění

ČSN EN 1037+A1

zamezení neočekávanému spuštění


obecné:

ČSN IEC/TS 60479-1

účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo

ČSN EN ISO 4414

bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy

ČSN EN ISO 4413

bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy

Ergonomie a přístupy

ČSN EN ISO 9612

určení expozice hluku na pracovišti (limity v NV 272/2011 Sb.)

ČSN ISO 2631-1/2/5

hodnocení expozice člověka celkovým vibracím

ČSN EN ISO 14738

antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa (pracovní výška)

ČSN EN 12464-1

osvětlení vnitřních pracovních prostorů

ČSN ISO 3864-1/2/3/4

bezpečnostní barvy, značky, štítky

ČSN EN ISO 7010

registrované bezpečnostní značky

ČSN EN 166

osobní prostředky k ochraně očí (např. mechanická pevnost zorníků)

ČSN EN 388+A1

ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

ČSN EN ISO 14122-1/2/3/4

trvalé přístupy ke strojním zařízením (plošiny, lávky, schodiště, žebříky, zábradlí...)

Specifická zařízení

ČSN EN 692+A1

mechanické lisy

ČSN EN 13736+A1

pneumatické lisy

ČSN EN 693+A2

hydraulické lisy

ČSN EN ISO 10218-1/2

roboty

ČSN EN 60825-1 ed. 3

klasifikace laserových zařízení a požadavky (mj. třídy laserů)

ČSN EN 61800-5-2 ed. 2

bezpečnostní požadavky na systémy el. výkonových pohonů s nast. rychlostí (PDS/SR) – obsahuje mj. definici funkcí zastavení STO, SS1 a SS2

Elektro

ČSN EN 60204-1

elektrická zařízení strojů obecně

ČSN EN 61439-1

elektrické rozvaděče nízkého napětí

ČSN 33 2000-4-41

ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 61000-6-2/4

EMC

Ostatní

ČSN EN 60529

prohlášení dodavatele o shodě

ČSN EN ISO/IEC 17050-1/2

stupně krytí (IP kód) - wiki

NFPA 704

Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response

Bezpečnostní klasifikace, H/P/R/S věty

Software

VariCAD Viewer

bezplatný prohlížeč, konvertor a tiskový software pracující s 2D DWG / DXF, 3D STEP a 2D/3D VariCAD soubory

eDrawings Viewer

bezplatný prohlížeč 2D a 3D dat ve formátech eDrawings, DWG, DXF, STEP, IGES, STL, SolidWorks, Inventor, Catia V5/V6 a dalších, placená Professional verze umí toto

IFA Sistema

bezplatný software pro vyhodnocení úrovně zabezpečení (PL) dle ISO 13 849 a tvorbu reportů


návrhy na doplnění posílejte na vblaschke@vblaschke.cz
Václav Blaschke ©2021 (CC-BY)